Засади неомарксистського класового аналізу

УДК 316.342.2

ЕРИК ОЛІН РАЙТ — американський соціолог (1947—2019), президент Американської соціологічної асоціації (2011-2012)

Анотація. Автором викладено особливості неомарксистського класового підходу в сучасній соціології. Зокрема, роз'яснюється, що саме становить фундаментальне питання класового аналізу в марксистській теорії та якими є його цілі. Описуються спільні та відмінні риси, присутні в концептуальних компонентах і ключових пояснювальних прагненнях класового аналізу у веберіанській та марксистській традиціях. Специфіка марксистського підходу полягає у визначенні концепту соціального класу в термінах процесів експлуатації — одного з ключових механізмів, за допомогою якого класові відносини ґенерують соціальні ефекти. Перевага використання надиханої ідеями Маркса концепції класу, що ґрунтується, з одного боку, на суспільних виробничих відносинах, а з іншого — на експлуатації та домінуванні, бачиться Райтові в тому, що ця концепція дає змогу привнести до класового аналізу моральну критику. Такий аналіз може функціонувати як частина не лише наукової теорії інтересів та конфліктів, але також і визвольної теорії, що пропонує альтернативи капіталізму на засадах соціальної справедливості.

Ключові слова: соціальний клас, класовий аналіз, марксизм, експлуатація, суспільні виробничі відносини, класові відносини, класові положення