Українська національна ідея як засаднича складова системи державотворення: соціогуманістична візія і місія

УДК 323.4

СТЕПАН ВОВКАНИЧ - доктор економічних наук, професор, провідний наyковий співробітник ДУ “Інститут реґіональних досліджень ім. M.І. Долішнього”, Львів

Анотація. У статті позиціонується концепт сучасної української національної ідеї (УНІ), складові якої розглядаються як стратегеми державотворення в Україні за умов нав'язаної їй Росією гібридної війни. Наголошується важливість соціогуманістичного підходу до духовно-інтелектуальних засад ідеологічного забезпечення державотворчих процесів в Україні як якісно-стратегічного імперативу зміцнення системи національної безпеки країни. Водночас акцентується необхідність створення сталих систем міжнародної безпеки та світового порядку, нехтування якими вможливило анексію Росією Криму і ведення нею війни на Донбасі.

Соціогуманістична настанова на захист і людини, і нації за умов ґлобалізації гібридних воєн, зокрема інформаційних, висуває на передній план коґнітивно-інформаційний, духовно-інтелектуальний та ін. аспекти комплексно нового їх розв'язання на національному рівні. Водночас ефективний захист відзазначених загроз передбачає паралельне зміцнення систем міжнародної безпеки, зокрема євроатлантичного військово-політичного альянсу, структур ООН з урахуванням мовно-культурних, релігійних та історичних особливостей корінних народів, їхнього права будувати на своїй землі національні держави, збагачуючи в такий спосіб світове розмаїття.

Ключові слова: соціогуманістичні засади державотворення, українська національна ідея, стратегеми розвитку країни, духовно-інформаційна мобільність людини (нації), духовно-інтелектуальна еліта, національна держава