Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2015, №2)

 • Наталія Костенко (Київ), Сергій Макеєв (Київ)
  Новини часів війни й виборів
  Варіанти публікації: укр | рос
  Новини, Телебачення
 • Олександр Вишняк (Київ)
  Історичні реґіони України: критерії типологізації, соціокультурні відмінності та політична свідомість
  Варіанти публікації: укр | рос
  Типологія регіонів України, Політична свідомість
 • Олександр Резнік (Київ)
  Орієнтації українців щодо участі держави в управлінні економікою: соціальні наслідки приватизаційних процесів
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціально-економічні орієнтації, Участь держави в управлінні економікою
 • Анна Домаранська (Київ)
  Соціокультурний вимір соціальної стратифікації українського суспільства
  Варіанти публікації: укр | рос
  Кульутрне споживання, Соціальна стратифікація
 • Юлія Середа (Київ)
  Соціальний капітал як ресурс мінімізації неґативних наслідків суспільної трансформації: досвід країн Центрально-Східної Європи
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціальний капітал, Центрально-Східна Європа
 • Юрій Чернецький (Житомир)
  Розвиток системи основних понять соціології наприкінці XX — на початку XXI століть
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні поняття, Соціологічні словники та енциклопедії
 • Любов Бевзенко (Київ)
  Поняття міфу та гри в кризовому дискурсі сучасних соціокультурних процесів — соціосамоорганізаційний підхід
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічний дискурс, Самоорганізація
 • Володимир Ніколаєнко (Київ), Леонід Ніколаєнко (Київ)
  Метод і методейя: методологічні ілюзії в сучасній соціології
  Варіанти публікації: укр | рос
  Когнітивне відхилення, Методейя
 • Сергій Дембіцький (Київ)
  Вступ до проблематики досліджень змішаного типу
  Варіанти публікації: укр | рос
  Дослідження змішаного типу, Дослідницькі дизайни
 • Катерина Батаєва (Харків)
  Проблема церковно-державних відносин у соціології релігії М.Драгоманова
  Варіанти публікації: укр | рос
  Церква, Соціологія релігії, Драгоманов
 • Pal Tamas (Hungary)
  Dependent Capitalism, Westernization and Asian Values in Post-Socialism: the Paths of Central Europe and Viet Nam
  Варіанти публікації: eng
  Post-socialism, Dependent capitalism
 • Slawomira Gruszewska (Poland)
  Folktale aspects of the Ukrainian policy (a foreigner' opinion)
  Варіанти публікації: eng
  Narrative, Folktale model of Being
 • Ілля Кононов (Луганськ)
  Unde malum, або в якому світі ми живемо?
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання
 • Дмитро Ядранський (Запоріжжя)
  Історія, сучасність та перспективи вищої освіти в Україні
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Вища освіта в Україні