Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2015, №1)

 • Олександр Рахманов (Київ)
  Політична свідомість робітничого класу України у роки соціальних трансформацій
  Варіанти публікації: укр | рос
  Робітничий клас, Політична свідомість
 • Оксана Іванкова-Стецюк (Київ), Віктор Сусак (Київ)
  Реґіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями
  Варіанти публікації: укр | рос
  Конфесія, Суспільно-політичне життя
 • Девід Лейн (Велика Британія)
  Динаміка реґіональної нерівності в Російській Федерації: циркуляційна та кумулятивна причинність
  Варіанти публікації: укр | рос
  Російська Федерація, Регіональний розподіл нерівностей
 • Олександр Шульга (Київ)
  Евристичний потенціал і перспективи феноменологічної парадигми в соціології
  Варіанти публікації: укр | рос
  Феноменологія, Символічний універсум
 • Людмила Ляпіна (Миколаїв)
  До проблеми типологізації концепцій мультикультуралізму
  Варіанти публікації: укр | рос
  Мультикультуралізм, Етнічна та культурна ідентичності
 • Олена Іваненко (Київ)
  Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціальний захист, Соціальне забезпечення
 • Анастасія Рябчук (Київ), Вікторія Мулявка (Київ)
  Обмеження у підготовці до складання ВНО учнями із сільської місцевості
  Варіанти публікації: укр | рос
  Дискримінація, Інституція освіти
 • Андрій Горбачик (Київ), Тетяна Любива (Київ), Тетяна Нікітіна (Київ)
  Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні
  Варіанти публікації: укр | рос
  Шкала культурного інтелекту, Валідність і надійність
 • Юрій Саєнко (Київ)
  Проект “Людина” — фатальність вибору
  Варіанти публікації: укр | рос
  Катастрофічність, Глобалізація
 • Круглий стіл “Сучасна масова свідомість: динаміка і тенденції розвитку”
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наукове життя, Круглий стіл
 • Грудень як час осмислення: VIII читання пам'яті Н.В.Паніної
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наукове життя, Соціологічні читання
 • ВАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ...
  Варіанти публікації: укр | рос
  ВАК України
 • НАШІ ЮВІЛЯРИ
  Валентина Іларіонівна Астахова
  Варіанти публікації: укр | рос
  Анатолій Олександрович Ручка
  Варіанти публікації: укр | рос
  Юрій Іванович Яковенко
  Варіанти публікації: укр | рос
  Ювіляри, Астахова, Ручка, Яковенко
 • ПАМ'ЯТІ КОЛЕҐИ: Амджадін Лідія Миколаївна
  Варіанти публікації: укр | рос
  Амджадін, Пам'яті колеги