Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2013, №3)

 • Ірина Прибиткова (Київ)
  Презентація міста в просторово-часовій парадигмі
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціальний простір міста, Просторово-часова парадигма
 • Ліна Малиш (Київ)
  Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді
  Варіанти публікації: укр | рос
  Освітні досягнення, Освітня нерівність
 • Роксолана Гоч (Севастополь)
  Чинники довіри: концептуалізації та гіпотези
  Варіанти публікації: укр | рос
  Довіра, Чинники довіри
 • Валентин Немировський (Красноярськ)
  Перехід від антиутопії до утопії в контексті модернізаційних процесів у Росії (на матеріалах соціологічних досліджень у Красноярському краї)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Модернізація, Соціальна утопія
 • Наталія Отрешко (Київ)
  Ідеологія соціальної політики сучасних держав
  Варіанти публікації: укр | рос
  Ідеологія, Ідеологічний дискурс
 • Маріанна Єлейко (Львів)
  Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціальне самопочуття, Соціальна депривація
 • Валентина Подшивалкіна (Одеса), Марина Бірюкова (Харків)
  У пошуках метазасад сучасної соціології, або Стосовно праксіологічного потенціалу української соціології
  Варіанти публікації: укр | рос
  Праксіологія, Метазасади соціології
 • Алек Д.Епштейн (Єрусалим)
  Єврейські літні табори для старшокласників і формування багатоскладової національно-конфесіонально-громадянської ідентичності молоді в сучасній Україні
  Варіанти публікації: укр | рос
  Національна самосвідомість, Громадянське виховання
 • Оксана Жулєньова (Київ)
  Культурні універсалії, інваріантість та еквівалентність: їхня роль у реалізації крос-національних досліджень
  Варіанти публікації: укр | рос
  Крос-національні дослідження, Культурні універсалії
 • Євген Большов (Київ), Дарина Пирогова (Київ), Артем Мирошниченко (Київ), Анна Марцінків (Київ)
  Вимірювання кількості покусів собаками в кількісних опитуваннях: вплив контексту і телескопічний ефект
  Варіанти публікації: укр | рос
  Помилки вимірювання, Ефекти опитувальника
 • Сергій Дембіцький (Київ)
  Роздільний аналіз підгруп у метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна освіта, Метааналіз
 • Володимир Резнік (Київ)
  Теоретико-методологічні семінари в Інституті соціології НАН України
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наукове життя
 • Євген Суїменко (Київ)
  Неходженими стежинами
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання
 • Вітаємо Миколу Олександровича Шульгу з ювілеєм!
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наші ювіляри, Шульга
 • Тетяна Іванівна Заславська (1927–2013)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Пам'яті колеги, Заславська
 • Ольга Куценко (Київ)
  Соціолог, який змінив світ
  Світлана Бабенко (Київ)
  Відчуття широкого обрію
  Варіанти публікації: укр | рос
  Пам'яті колеги, Заславська