Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2012, №4)

 • Олег Демків (Львів)
  Соціальний капітал українського суспільства: сильні та слабкі капіталогенерувальні структури
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціальний капітал, Державний монополізм
 • Андрій Малюк (Київ)
  Теоретико-методологічні проблеми дослідження сучасної ґлобальної кризи
  Варіанти публікації: укр | рос
  Глобальна криза, Капіталізм
 • Олександр Рахманов (Київ)
  Соціальні передумови та способи створення капіталу великих власників України
  Варіанти публікації: укр | рос
  Власники великого капіталу, Номенклатура
 • Тетяна Каменська (Одеса)
  Інтриґа як раціональна форма усуспільнення знання
  Варіанти публікації: укр | рос
  Інтрига, Форма знання
 • Ріхард Утц (Німеччина)
  Ідеально-типова конструкція структури відносин в інтризі — таємний двобій у тріаді
  Варіанти публікації: укр | рос
  Інтрига, Структура відносин
 • Віктор Бурлачук (Київ)
  Громадська думка і розмова
  Варіанти публікації: укр | рос
  Громадська думка, Просвітництво
 • Наталія Отрешко (Київ)
  Проблема взаємозв'язку понять суб'єкта і влади в сучасних соціальних теоріях
  Варіанти публікації: укр | рос
  Суб'єкт, Влада
 • Олександр Шульга (Київ)
  З приводу вживання терміна «феноменологічна соціологія»: арґументація «за»
  Варіанти публікації: укр | рос
  Феноменологічна соціологія, Етнометодологія
 • Оксана Пипич (Київ)
  Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення поняття та перспективи його застосування)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціальне коло, Соціальна мережа
 • Олена Стрельник (Полтава)
  Соціальна стигматизація мономатеринських сімей
  Варіанти публікації: укр | рос
  Мономатеринська сім'я, Одинока матір
 • Наталія Костенко (Київ), Людмила Скокова (Київ)
  Тестування шкали культурної компетентності (CQS): українська аудиторія
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна лабораторія, Крос-культурна компетентність, Шкалування
 • Віктор Степаненко (Київ)
  «Українська соціологія — Ваша думка»: результати опитування експертів
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна лабораторія, Соціологія науки, Історія соціології
 • Тетяна Загороднюк (Київ)
  Соціологія Н.В.Паніної: вибрані праці
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Соціологія Н.В. Паніної
 • Валентин Тарасенко (Київ)
  Соціологія на шляху до нової якості — інтелектуального ґлобалізму (Роздуми з приводу двох книжок)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Інтелектуальний глобалізм
 • Ольга Іващенко (Київ)
  Загальна й економічна соціологія Макса Вебера українською
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Вебер
 • Микола Михальченко (Київ)
  Розвій сучасної української соціології
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Сучасна українська соціологія
 • Вітаємо Євгена Івановича Суїменка
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наші ювіляри, Суїменко
 • Вітаємо Ларису Олександрівну Азу
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наші ювіляри, Аза
 • Вітаємо Володимира Івановича Судакова
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наші ювіляри, Судаков
 • Пам'яті Миколи Миколайовича Мокляка
  Варіанти публікації: укр | рос
  Пам'яті колеги, Мокляк
 • Покажчик статей, опублікованих у часопису «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» 2012 року
  Варіанти публікації: укр | рос
  Покажчик статей за 2012 рік