Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2009, №4)

 • Валентин Тарасенко (Київ)
  Ретроспективне пізнання в соціології: деякі гносеологічні та методологічні проблеми
  Варіанти публікації: укр | рос
  Ретроспективне пізнання, Соціологічна гносеологія
 • Віктор Танчер (Київ), Людмила Скокова (Київ)
  Культурна соціологія: "сильна програма" досліджень смислів соціального життя
  Варіанти публікації: укр | рос
  Культуральна соціологія, Смисли соціального життя
 • Наталія Отрешко (Київ)
  Суб'єкт, метод пізнання, картина соціального світу в класичній, некласичній, постнекласичній соціології
  Варіанти публікації: укр | рос
  Методологічні засади соціології, Соціологічна епістемологія
 • Олександр Шульга (Київ)
  Типологія категоріально-поняттєвого апарату феноменологічної соціології (Закінчення)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Феноменологічна соціологія, Легітимація
 • Андрій Зоткін (Київ)
  Інтеґрація і реґіоналізація — два вектори єдиної політики Євросоюзу
  Варіанти публікації: укр | рос
  Інтеграція, Регіоналізація, Євросоюз
 • Ірина Прибиткова (Київ)
  Просторова самоорганізація населення: теоретико-методологічні передумови дослідження
  Варіанти публікації: укр | рос
  Самоорганізація населення, Територіальні переміщення
 • Сергій Дембіцький (Київ)
  Застосування стратегії узгодження концептів у теоретичній валідизації (на прикладі дослідження поведінкових практик студентів)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Валідизація, Узгодження концептів
 • Олексій Боровський (Київ), Сергій Літвінов (Київ)
  Специфіка застосування методу дерев рішень в аналізі масиву даних на прикладі порівняльного дослідження
  Варіанти публікації: укр | рос
  Аналіз даних, Метод дерева рішень
 • Іван Соколовський (Київ)
  Прогнозування поведінки споживачів на підставі теорії поширення інновацій: теоретичні засади і можливості практичного застосування
  Варіанти публікації: укр | рос
  Поведінка споживачів, Теорія поширення інновацій
 • Андрій Бова (Київ)
  Динаміка уявлень населення України про суб'єктивно-нормативний дохід
  Варіанти публікації: укр | рос
  Суб'єктивно-нормальний дохід, Населення України
 • Володимир Леонов (Київ)
  Особливості ощадної та депозитної поведінки населення України у кризовий період
  Варіанти публікації: укр | рос
  Ощадна та депозитна поведінка, Населення України
 • Юрій Яковенко (Київ)
  Соціологія професіоналізму — фальстарт, або Небезпечний прецедент проголошення нібито нової соціологічної галузі
  Варіанти публікації: укр | рос
  Запрошення до дискусії, Соціологія професіоналізму
 • Євген Головаха (Київ)
  Альтернативний ґендерний словник
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна публіцистика, Соціологічний гумор
 • Андрій Мельников (Луганськ)
  Американська соціологія сьогодні (Суб'єктивні нотатки зі 104-ї конференції Американської соціологічної асоціації у Сан-Франциско)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наукове життя, Конференція Американської соціологічної асоціації
 • Ольга Куценко (Київ), Світлана Бабенко (Київ)
  Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження в удосконаленні викладання соціології
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наукове життя, Соціологічна освіта
 • Віль Бакіров (Харків)
  Підручник, за яким можна навчатися та навчати на сучасному рівні
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Соціологічна освіта
 • Наука життя і життя в науці: З нагоди 85-ліття Лідії Василівни Сохань
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наші ювіляри, Сохань
 • Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" 2009 року
  Варіанти публікації: укр | рос
  Покажчик статей за 2009 рік