Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2008, №3)

 • Вікторія Середа (Львів)
  Один день із життя українського соціуму (за результатами застосування методики дослідження повсякденних подій, запропонованої Н.В.Паніною)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Діяльність, Паніна
 • Олена Симончук (Київ)
  Класифікатор професій ISCO-88: історія розроблення, концептуальні засади, модель операціоналізації, застосування в соціологічних дослідженнях
  Варіанти публікації: укр | рос
  ISCO-88, Класифікатор професій
 • Дмитро Хуткий (Київ), Валерій Хмелько (Київ)
  Макросоціологічний підхід до виокремлення основних підсистем сучасної світової системи суспільств
  Варіанти публікації: укр | рос
  Макросоціологія, Підсистеми системи суспільств
 • Олександр Стегній (Київ)
  Предметне поле соціології довкілля
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологія довкілля, Теоретична соціологія
 • Ілля Кононов (Луганськ), Світлана Хобта (Луганськ), Світлана Щудло (Луганськ)
  Донбас і Галичина в реґіональній системі України
  Варіанти публікації: укр | рос
  Регіональна система України, Донбас, Галичина
 • Сергій Дембіцький (Київ)
  Теоретична валідність вимірювальної процедури і зміщення даних у соціологічному дослідженні
  Варіанти публікації: укр | рос
  Емпірична соціологія, Валідність
 • Анжела Патракова (Київ)
  Структурні складові відчуття місця в соціальній ієрархії
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціальна ієрархія, Стратифікаційні позиції
 • Євгенія Кєчіна (Мінськ)
  Соціолого-статистичний моніторинґ у контексті взаємодії соціології і статистики: поняття і структура
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціолого-статистичний моніторинг, Емпірична соціологія
 • Валерій Казаков (Київ)
  Концепція нового соціального конфлікту Алена Турена
  Варіанти публікації: укр | рос
  Турен, Соціальний конфлікт
 • Ігор Бузовський (Мінськ)
  Соціальна напруженість і тривожність у контексті діагностики суспільних конфліктів
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціальний конфлікт, Соціальна напруженість
 • Всеволод Тихонович (Київ)
  Соціальна ситуація і соціальний інтерес: динамічний аспект
  Варіанти публікації: укр | рос
  Дискусії, Соціальна ситуація, Соціальний інтерес
 • Юрій Мєлков (Київ)
  Пострадянське суспільство: Нове Середньовіччя
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна публіцистика, Пострадянське суспільство
 • Ігор Рущенко (Харків)
  “Кримінальна революція” як соцієтальний чинник
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна публіцистика, Кримінальна революція
 • Віктор Городяненко (Дніпропетровськ)
  Радянська соціологія у новітній історіографії (до 50-річчя Радянської соціологічної асоціації)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічне джерелознавство, Радянська соціологія
 • Ольга Куценко (Київ)
  Діагноз часу очима Ірини Марківни Попової
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Попова
 • Вітаємо Володимира Борисовича Євтуха!
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наші ювіляри, Євтух