Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2007, №1)

 • Пал Тамаш (Угорщина)
  Масові виступи на міських вулицях як жанр політичного карнавалу: можливе тлумачення подій листопада–грудня 2004 року в Києві
  Варіанти публікації: укр | рос
  Помаранчева революція, Політичний карнавал
 • Ольга Куценко (Харків)
  Україна у трансформаційних процесах: Quo vadis?
  Варіанти публікації: укр | рос
  Україна, Трансформаційні процеси
 • Наталія Черниш (Львів), Ольга Ровенчак (Львів)
  Варіації на тему ідентичності для соціокультурного оркестру
  Варіанти публікації: укр | рос
  Ідентичність, Соціокультурний підхід
 • Олександр Резнік (Київ)
  Соціальна леґітимація української державності: методологічні і методичні проблеми вивчення
  Варіанти публікації: укр | рос
  Україна, Легітимація
 • Віктор Сусак (Львів)
  Самоорганізація versus державний патерналізм: порівняльний аналіз установок жителів Львова і Донецька (1994–2004)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Самоорганізація, Патерналізм
 • Олена Богданова (Київ)
  Чи може релігія сприяти демократії?
  Варіанти публікації: укр | рос
  Релігія, Демократія
 • Андрій Мельников (Луганськ)
  Соцієтальна екзистенція: за і проти
  Варіанти публікації: укр | рос
  Екзестенційна соціологія, Теоретична соціологія
 • Анастасія Рябчук (Київ)
  Адаптаційний дискурс як засіб марґіналізації робітничого класу в пострадянських суспільствах
  Варіанти публікації: укр | рос
  Теорія морфогенезу, Арчер
 • Валентин Королько, Оксана Некрасова (Київ)
  Корпоративна культура і зв’язки з громадськістю
  Варіанти публікації: укр | рос
  Адаптація, Робітничий клас, Пострадянські суспільства
 • Олена Денісова (Київ)
  Рівень економічної обізнаності старшокласників середніх шкіл
  Варіанти публікації: укр | рос
  Корпоративна культура, Зв'язки з громадськістю
 • Денис Кірюхін, Світлана Щербак (Київ)
  Уявлення про справедливість в Росії та в Україні: повсякденність та ідеологія
  Варіанти публікації: укр | рос
  Економічна обізнаність, Середня школа
 • Наталія Погоріла, Тетяна Дієва (Київ)
  Об’єктивні та суб’єктивні чинники психологічного благополуччя (Польща, Угорщина, Грузія, Україна)
  Варіанти публікації: укр | рос
  Порівняльні дослідження, Психологічне благополуччя
 • Євген Суїменко (Київ)
  Інтелект і дія
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна публіцистика, Інтелект
 • Євген Головаха (Київ)
  Загальнонауковий словник для неслужбового користування
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна публіцистика, Науковий гумор
 • Олександр Рибщун (Київ)
  Українська соціологія очима молодого соціолога
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічна публіцистика
 • ВАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ...
  Варіанти публікації: укр | рос
  ВАК, Дисертації
 • Тетяна Любива (Київ)
  Міжнародна наукова конференція “Соціальний час і простір: цінності, ідентичності, толерантність”
  Ксенія Урсуленко (Київ)
  Методологічний семінар пам’яті Г.С.Батигіна “Структура і методи соціологічних досліджень”
  Варіанти публікації: укр | рос
  Наукове життя, Соціальний час і простір, Методи дослідження, Батигін, Паніна, Левада
 • Станіслав Катаєв (Київ)
  Культура соціологічного мислення у хрестоматійному вимірі
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Загальна соціологія
 • Анатолій Ручка, Людмила Скокова (Київ)
  Мистецтво у вимірах соціології
  Варіанти публікації: укр | рос
  Соціологічні видання, Соціологія мистецтва
 • Володимирові Паніотто — 60!
  Варіанти публікації: укр | рос
  Ювіляри, Паніотто